Missie

De Stichting Pink Ribbon Suriname is de overkoepelende organisatie die zichzelf tot taak stelt het bewustzijn met betrekking tot borstkanker in de Surinaamse gemeenschap in het algemeen en bij de Surinaamse vrouw in het bijzonder te vergroten. Zij zet daarbij alle haar ten dienste staande middelen in om er voor zorg te dragen dat borstkanker als één van de grootste doodsoorzaken onder Surinaamse vrouwen drastisch wordt teruggedrongen.