Organisatie

Pink Ribbon is een stichting en bestaat uit vijf bestuursleden te weten:
Jennifer Bromet, Voorzitter

Audrey Renardus, Secretaris

Meriam May, Penningmeester

Patricia Meulenhof, Lid

Ferranto Dongor, Lid

Karin B. Refos, Ere voorzitter/ Initiatiefnemer


Pink Ribbon Suriname heeft een samenwerkingsverband met MammaeCare, een organisatie die bestaat uit oncologisch verpleegkundigen die vrouwen en mannen, getroffen door borstkanker begeleidt.
Binnen deze samenwerking worden activiteiten uitgevoerd zoals: ontmoetingssessies, individuele hulp en de uitvoering van het ‘buddy’ project, waarbij personen gebruik kunnen maken van ondersteuning bij het bezoek aan de arts of specialist.

Daarnaast heeft de stichting vele vrijwilligers die haar ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten.