Oorzaken

Er zijn altijd meerdere oorzaken die aan het ontstaan van borstkanker voorafgaan.
De oorzaken kunnen niet altijd worden verklaard, maar er zijn wel een aantal belangrijke factoren bekend die van invloed zijn op het ontstaan ervan.

De belangrijkste oorzaken zijn:

  • de genetische aanleg
  • het geen kinderen hebben of het op latere leeftijd beginnen met kinderen
  • een vroege menstruatie of een late menopauze en het innemen van hormonen (met name oestrogeen)

Er is ook grotere kans op borstkanker als de betrokkene al eerder borstkanker heeft gehad.

Andere oorzaken die een minder grote rol lijken te spelen maar waarschijnlijk wel bijdragen aan het risico zijn:

  • het niet of praktisch niet geven van borstvoeding
  • overgewicht
  • alcoholgebruik
  • eetgewoonten
  • het gebruik van de anticonceptiepil

Het is bekend dat borstkanker vooral voorkomt bij vrouwen van 50 jaar en ouder.
Maar gebleken is dat de laatste jaren borstkanker reeds op jongere leeftijden kan voorkomen.

Bij borstkanker spelen dus vele risicofactoren een rol. Verschillende factoren hebben invloed op de hormoonhuishouding, waaronder de erfelijke aanleg en allerlei leefgewoonten.
Circa 5% tot 10% van alle vrouwen met borstkanker heeft de ziekte gekregen door een erfelijke aanleg . Bij erfelijke aanleg wordt borstkanker vaker relatief jong, voor het 50e jaar, vastgesteld. Meestal zijn er verschillende directe bloedverwanten (moeder, zussen) in verschillende generaties die borstkanker hebben (gehad).