Echografie

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven. Deze golven zijn niet hoorbaar, maar de weerkaatsing (echo) ervan maakt organen en/of weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Nadat op uw huid een gelei is aangebracht, wordt daarover een klein apparaat bewogen dat geluidsgolven uitzendt. De afbeeldingen op het beeldscherm kunnen op foto’s worden vastgelegd. Echografie is een eenvoudig, niet belastend onderzoek. Bij echografie van de borsten kunnen eventuele veranderingen in het borstweefsel in beeld worden gebracht. Ook kan zo de aard en de grootte van de borstafwijking worden vastgesteld. Bij de echografie (van de borst) wordt ook de oksel bekeken om eventuele afwijkingen in de okselklieren te onderzoeken. Als er een afwijking in de oksel aan het licht komt, kan uw arts besluiten
om met een punctie een stukje weefsel uit de okselklier weg te nemen voor nader onderzoek.